Op werkdagen voor 17.00 uur besteld, is de volgende dag in huis.

{{Message}}

Insuline bestellen

Wilt u naast uw diabeteshulpmiddelen en serviceartikelen ook uw insuline bij Mediq Direct Diabetes bestellen, maak dan gebruik van de Kwartaalservice. U ontvangt dan 4x per jaar uw diabeteshulpmiddelen en insuline in één levering bij u thuis.

De behandeling van diabetes mellitus type 1

Insulinebehandeling, wat houdt dat in?

"Samen met mijn moeder ben ik naar de dokter gegaan en uiteindelijk bleek dat ik diabetes type 1 had. Mijn bloedsuikerspiegel was te hoog en zou niet op een natuurlijke wijze kunnen dalen. Sindsdien moet ik iedere dag insuline spuiten. Nu ben ik er ondertussen aan gewend,  maar als kind vond ik het verschrikkelijk, zeker in het begin. Ik vond het eng en het leek me pijnlijk.” Victor op Gezondheidsplein.nl


Bij mensen zonder diabetes wordt insuline afgegeven aan het bloed om ervoor te zorgen dat glucose uit het bloed door de lichaamscellen kan worden opgenomen. Daar dient het als brandstof of wordt het opgeslagen als reservevoorraad. 

Bij diabetes type 1 valt de eigen insulineproductie weg, doordat de insuline producerende cellen in de alvleesklier worden stukgemaakt. Dit betekent dat de ‘normale’ insulinebehoefte van het lichaam door insuline-injecties moet worden nagebootst. Hiervoor wordt een insulinepen met  een heel dun naaldje gebruikt. Normaal geeft het lichaam insuline af bij een stijging van de bloedglucosespiegel, na een maaltijd of tussendoortje. Het lichaam registreert de bloedglucosespiegel en stopt met de afgifte van insuline zodra de bloedglucosespiegel voldoende is gedaald. Het lichaam heeft altijd insuline nodig om aan de glucosebehoefte van het lichaam in rust te kunnen voldoen, dit noemen we de basale insulinebehoefte. Daarnaast is er een insulinebehoefte die nodig is om de maaltijd goed te kunnen verwerken: dit noemen we de bolus behoefte. Bolus staat dan voor een éénmalige insuline gift die hoort bij de maaltijd.

Om de insulinevraag van uw lichaam goed na te bootsen is het noodzakelijk om:
  • Goed inzicht te hebben in de hoeveelheid koolhydraten in voeding en de hoeveelheid insuline die daarvoor nodig is.
  • Een insulineschema om de insulinebehoefte goed na te bootsen. Er zijn verschillende insulineschema's. Voor diabetes type 1 wordt meestal gebruik gemaakt van het zogenaamde intensieve insulineschema. 

Intensief insulineschema

Hierbij spuit men meestal 1 maal per dag een langwerkende insuline voor uw basale behoefte. Daarnaast wordt voor iedere maaltijd een dosering kortwerkende insuline gespoten die past bij de maaltijd. Hierdoor is de hoeveelheid insuline nauwkeurig te doseren en kan per maaltijd verschillen. Net zoals het lichaam dat normaal gesproken zou doen. Het voordeel van dit schema is nauwkeurigheid en flexibiliteit, het nadeel is dat er voor iedere maaltijd insuline gespoten moet worden. Omdat insulinebehandeling al veel van u vraagt biedt Mediq Direct Diabetes de Kwartaalservice. Hierbij ontvangt u ieder kwartaal automatisch al uw diabetes hulpmiddelen, inclusief insuline en overige herhaal medicatie. 

Zelfregulatie bij intensief insulineschema
Met een intensief insulineschema is het mogelijk om aan de insulinebehoefte van het lichaam te voldoen. De insuline die wordt gespoten moet worden aangepast aan het voedings- en bewegingspatroon. Dit noemen we zelfregulatie. Om de kennis op te doen is begeleiding van een diabetesverpleegkundige en diëtist een must. Uw inzicht wordt vergroot door zelf de effecten van uw handelen te controleren met behulp van zelfcontrole. In de beginfase zal u veel moeten controleren om uw kennis en inzicht te vergroten. 

In het begin bent u er intensief mee bezig, u verzamelt kennis en inzichten. U leert door ervaring situaties in te schatten en met behulp van zelfcontrole te evalueren. Na verloop van tijd zal u merken dat u steeds meer op routine beslissingen kan nemen. Het is heel normaal dat het in het begin overweldigend kan voelen, de meeste mensen kunnen na verloop van tijd hun leven weer inrichten zoals zij dat willen 

1-2 maal daags insulineschema 

Met een heel voorspelbaar leefpatroon, eten op vaste tijden en geen grote variaties in het bewegingspatroon, kan soms volstaan worden met 1-2 insuline-injecties per dag. Er wordt dan langwerkende insuline of een combinatie van kort- en langwerkende insuline gebruikt.

Ze hebben me aangeraden een dagcurve te maken, wat houdt dat eigenlijk in?

“Ik zag het nut van een dagcurve niet in. Ik prik liever alleen op momenten dat ik denk/voel dat ik te hoog of te laag sta. Mijn diabetesverpleegkundige vertelde me waarom het zo  belangrijk is dat ik voor het eten goed sta, omdat alleen dan duidelijk wordt of de pancreas het nog aan kan.” - Elma, Diabetesforum.be.

Zelfcontrole is heel belangrijk in de diabetesbehandeling. Zelfcontrole geeft inzicht in:
  • Hoe je reageert op bepaalde voedingsmiddelen.
  • Hoe je reageert op lichaamsbeweging. 
  • Of bij een maaltijd de insuline hoeveelheid goed is ingeschat: of je te hoog of te laag zit.
  • Hoe de bloedglucosespiegel er op dat moment voorstaat. 
Het meten van bloedglucosewaarden leidt niet tot een betere diabetesregulatie, het handelen dat er op volgt wel. Dit betekent dat zelfcontrole alleen nut heeft wanneer er ook iets met de resultaten gedaan wordt, bijvoorbeeld door de insulinedosering aan te passen of het voedings- of bewegingspatroon aan te passen.

Bij een intensief insulineschema 

Een intensief insulineschema biedt mogelijkheden voor zelfregulatie. Dit vraagt wel om een regelmatige controle van de bloedglucosespiegel. Onafhankelijke onderzoeken tonen aan dat regelmatige controle van de bloedglucosespiegel leidt tot aanzienlijk minder hypo’s en hypers.

Actieve zelfregulatie vraagt om goede educatie. De frequentie van zelfcontrole wordt daarom als onderdeel van het behandelplan door door de zorgprofessional, in overleg met de patiënt, vastgesteld. Het advies is om te controleren voor iedere maaltijd en voor het slapen. Soms ook zowel voor, als 1,5 tot 2 uur na de maaltijd. Een controleschema waarbij nuchter, voor de maaltijden en voor het slapen wordt gecontroleerd, noemen we een 4-punts dagcurve. Wanneer ook voor en na de maaltijden wordt gecontroleerd, noemen we dit een 7-punts dagcurve. Soms wordt ook gevraagd ’s nachts te controleren. Om een goed overzicht te hebben is het aan te bevelen een dagboek te gebruiken waarin ook de bijzonderheden kunnen worden vermeld.

Bij een 1-2 maal daags insulineschema

Bij een 1-2 maal daagse behandeling is er meestal sprake van een grotere voorspelbaarheid in het leefpatroon. Link naar insulinebehandeling Hierdoor kan volstaan worden met minder frequente controle van de bloedglucosespiegel. De diabetesfederatie adviseert:
  • Dagelijks nuchter tot stabiele bloedglucosewaarden.
  • Eenmaal per week of eens per twee weken een vierpuntscurve: vóór de drie hoofdmaaltijden en vóór het slapen.
  • Op indicatie éénmaal per week of eens per twee weken een zeven/achtpuntscurve: voorafgaand aan en na elke maaltijd, voor het slapen en bij twijfel aan nachtelijke ontregeling controle in de nacht.

Effectmetingen

Hoe reageert bloedglucose op wat ik doe? Dit is eenvoudig in beeld te brengen door een effectmeting te doen. Als u wilt weten welk effect eten op de bloedglucose heeft, controleert u direct voor het eten en 1,5 tot 2 uur erna. Het verschil tussen beide metingen laat zien hoe groot het effect is geweest. Let op bij vette maaltijden, vetten veranderen namelijk de opnamesnelheid van koolhydraten. Uw diëtiste kan u hier meer over vertellen.
Bij het meten van het effect van beweging, moet u er rekening mee houden dat intensieve beweging een langdurig bloedglucose verlagend effect heeft. Het volstaat dan niet om alleen kort na het sporten te meten, een dagcurve maken geeft dan een beter beeld van het effect.

Goede bloedglucosemeting
De manier waarop een bloedglucosemeting wordt uitgevoerd is heel belangrijk. De meeste fouten in de uitslag ontstaan door fouten tijdens de meting. Bewaar de test strips koel en droog en zorg voor schone handen tijdens de meting. Ons advies is om ook jaarlijkse uw bloedglucosemeter en uw manier van meten te laten controleren door uw zorgprofessional. Op veel locaties worden jaarlijks metercontroledagen georganiseerd.

Wat is een boluscalculator en wat heb ik aan een boluscalculator?

“Eindelijk durf ik het aantal eenheden te spuiten dat ik nodig blijk te hebben. Ik ben altijd wat bang voor hypo’s en daardoor spuit ik soms te weinig voor een maaltijd of een tussendoortje. Ik weet dat mijn InsuLinx goed geprogrammeerd is en daardoor vertrouw ik het bolusadvies.” - Peter, Diactueel 1/2014


Tegenwoordig zijn er bloedglucosemeters die voorzien zijn van een boluscalculator. Dit is een soort rekenmachine die advies geeft over het aantal eenheden insuline dat moet worden toegediend. Deze calculator houdt bij de berekening ook rekening met hoeveel insuline nodig is om koolhydraten te verwerken en de gevoeligheid waarmee men op insuline reageert. Hierdoor is een boluscalculator vaak nauwkeuriger dan een eigen inschatting.

Uit angst voor hypo’s durven mensen niet voldoende insuline toe te dienen of corrigeren sommige de hoge waarden weer te impulsief. Dit kan leiden tot ongewenste schommelingen in de bloedglucosespiegel. Een boluscalculator is, door zijn nauwkeurigheid in het berekenen van het aantal eenheden insuline dat toegediend moet worden, een goede oplossing. 

Op het advies van een boluscalculator moet u leren vertrouwen, dit vraagt tijd. Daarnaast is de boluscalculator een hulpmiddel. Hij weet niet of u gaat bewegen, veel stress heeft of misschien ziek bent. U zult dus altijd zelf moeten blijven nadenken of u het eens bent met het advies of niet. Onderzoek toont aan dat het gebruik van een boluscalculator een positief effect heeft op het zelfvertrouwen in de diabetesbehandeling. 

Let wel op: een boluscalculator kan alleen worden gebruikt bij intensieve insulinebehandeling.

Wat is een insulinepomp en kom ik ervoor in aanmerking?

‘’Eind 1999 ben ik overgestapt op de insulinepomp en sindsdien is er veel veranderd. Met de insulinepomp ben je veel flexibeler en het is eenvoudiger om je bloedsuikers onder controle te houden en bij te sturen. Ik voel me veel beter en ik heb meer energie gekregen. Ook heb ik mijn gewicht veel beter onder controle; ik ben mede met behulp van de pomp flink afgevallen. Het pompje dat aan mijn lichaam hangt, ervaar ik niet als lastig, je went er snel aan. Even afkoppelen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of zwemmen, is geen probleem.” - Yvonne, Pompnet.

Een insulinepomp is een klein apparaat dat onder, of in de kleding gedragen wordt. Een insulinepomp bestaat uit een ampul met insuline, een motor, een computer, een batterij, een afleesscherm en bedieningsknoppen. Veel insulinepompen worden bediend met een afstandsbediening. In sommige gevallen is de bijbehorende bloedglucosemeter tegelijkertijd de afstandsbediening van de pomp. De insuline uit de ampul gaat het lichaam in via een slangetje (infuusset) van de pomp naar het naaldje of naar de canule in het onderhuidse vetweefsel in de buik, bil of been. Een pleister zorgt ervoor dat het naaldje in de huid blijft zitten. Een pomp is als het ware een kleine computer die de hoeveelheid insuline instelt die verdeeld over 24 uur nodig is. 

Iedereen die ondanks vier of meer keer per dag insuline spuiten de bloedglucose niet goed onder controle krijgt, komt in aanmerking voor een insulinepomp. Doordat de insulinepomp zoveel flexibiliteit biedt, is het ook een uitkomst voor mensen die veel reizen of die wisselende diensten draaien. Er zijn ziekenhuizen waar kinderen na de diagnose bijna als vanzelfsprekend worden ingesteld op de pomp. En ook voor vrouwen met een kinderwens die hun bloedglucosewaarde zo stabiel mogelijk willen houden, kan de pomp een uitkomst zijn. Zo zijn er diverse redenen om een insulinepomp te gaan gebruiken.